Intresseanmälan för marknader Västerås samt Ånnaboda.
Namn:
Adress:
Telefon:

e-mail:
Jag är intresserad av:
Besök
Säljare Utställare
Västerås ABB arena syd
Ånnaboda
Övriga önskemål:    Jag sammtycker

 


Personuppgiftslagen

Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Mowazet  AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Mowazet AB kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller fel har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Mot bakgrund av den information som Mowazet AB nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Mowazet AB får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan.